PROJEKTOWANIE I BUDOWA MASZYN

Wykonujemy maszyny jak również urządzenia prototypowe dla różnych gałęzi przemysłu.
Podchodzimy indywidualne do każdego zagadnienia. Wieloletnie doświadczenie pozwala
stworzyć produkt niezawodny zgodny z obowiązującymi standardami o najwyższej
jakości.

CO OFERUJEMY

Realizacja rozpoczyna się od rozpoznania potrzeby naszego klienta. Przedstawiamy
koncepcję rozwiązania, projekt wstępny, na podstawie którego optymalizujemy daną
potrzebę. Dopracowujemy projekt i w dalszej kolejności przechodzimy do kompleksowej
realizacji zamówienia poprzez wyprodukowanie, dostawę, montaż i uruchomienie u
Klienta.

Ponadto gwarantujemy zgodność naszych wyrobów z regulacjami prawnymi i
przeprowadzamy ocenę zgodności właściwości wyrobu przed wprowadzeniem go na
rynek. Dokonanie takiej oceny pozwala na jego oznakowanie znakiem CE.

JAK DZIAŁAMY?

KONSULTACJA

Pierwszym etapem realizacji
projektu jest konsultacja polegająca na omówieniu wszelkich
zagadnień dotyczących
końcowego produktu i sposobu
wykonania.

PROJEKT

Na podstawie rozmów tworzymy
kilka wersji prototypu produktu
wykorzystując do tego techniki
informatyczne po czym gotowy
projekt dalszym konsultacjom.

TESTY

Stworzony przez nas projekt
poddajemy wszelkim testom jakości
tak aby końcowy klient otrzymał
kompletny i jakościowy produkt
,który po pozytywnym wyniku
trafia do wdrożenia.

URUCHOMIENIE

Gotowe produkty poddajemy procesowi uruchomienia oraz przeszkalamy pracowników do jego korzystania.

MASZ PYTANIA? SKORZYSTAJ Z
NASZEGO FORMULARZA