CIĘCIE LASEREM

Wycinanie laserowe gwarantuje bardzo wysoką precyzję przy relatywnie dużej
szybkości wykonywania detali (elementy bez dodatkowej obróbki nadają się
do dalszej przeróbki). Staramy się aby odpad poprodukcyjny był możliwie jak najmniejszy.

CO OFERUJEMY

Cena wycięcia uzależniona jest od kształtu oraz rodzaju i grubości materiału.
Wycenę kosztów wykonania elementów wykonujemy w oparciu o dokumentacje
w formie elektronicznej ( AutoCAD -.dxf, -.dwg). W przypadku braku dokumentacji
elektronicznej, rysunek zwymiarowanego przedmiotu może zostać przesłany mailem
jako zapytanie ofertowe.

JAK DZIAŁAMY?

KONSULTACJA

Pierwszym etapem realizacji
projektu jest konsultacja polegająca
na omówieniu wszelkich
zagadnień dotyczących
końcowego produktu i sposobu
wykonania.

PROJEKT

Na podstawie rozmów tworzymy
kilka wersji propotyu produktu
wykorzystując do tego techniki
informatyczne po czym gotowy
projekt dalszym konsultacją.

TESTY

Stworzony przez nas projekt
poddajemy wszelkim testom jakości
tak aby końcowy klient otrzymał
kompletny i jakościowy produkt
,który po pozytywnym wyniku
trafia do wdrożenia.

URUCHOMIENIE

Gotowe produkty poddajemy procesowi uruchamienia oraz przeszkalamy pracowników do jego korzystania.

MASZ PYTANIA? SKORZYSTAJ Z
NASZEGO FORMULARZA