AUTOMATYZACJA

Przeprowadzamy ekspertyzę i proponujemy konkretne rozwiązanie problemu związanego
z automatyzacją produkcji. Nasze zespół składa się z inżynierów, którzy są w stanie
zaprojektować oraz skonstruować i wdrożyć konkretne rozwiązania technologiczne od
etapu deski kreślarskiej do gotowego działającego urządzenia.

CO OFERUJEMY

Oferujemy również usługę automatyzacji produktu polegającą na poprawieniu lub stworzeniu maksymalnie efektywnego, bezpiecznego i oszczędnego środowiska pracy. Taki efekt uzyskuje się dzięki zastosowaniu starannie opracowanych algorytmów, zasad i działań oraz dopasowanych do niej urządzeń.


Nasze rozwiązania mają zastosowanie w takich procesach jak:

  • montaż,
  • transport,
  • pakowanie,
  • paletyzacja.

JAK DZIAŁAMY?

KONSULTACJA

Pierwszym etapem realizacji
projektu jest konsultacja polegająca
na omówieniu wszelkich
zagadnień dotyczących
końcowego produktu i sposobu
wykonania.

PROJEKT

Na podstawie rozmów tworzymy
kilka wersji prototypu produktu
wykorzystując do tego techniki
informatyczne po czym gotowy
projekt dalszym konsultacją.

TESTY

Stworzony przez nas projekt
poddajemy wszelkim testom jakości
tak aby końcowy klient otrzymał
kompletny i jakościowy produkt
,który po pozytywnym wyniku
trafia do wdrożenia.

URUCHOMIENIE

Gotowe produkty poddajemy procesowi uruchomienia oraz przeszkalamy pracowników do jego korzystania.

MASZ PYTANIA? SKORZYSTAJ Z
NASZEGO FORMULARZA